Hjem


Den innovative leverandør av verktøymaskiner, automasjon og verkstedsteknisk utstyr.

Telefon  930 80 550     info@thelleteknologi.no Verdivurdering


I samarbeide med Industritaksering, tilbys også tjenester innen:


•Verdivurdering av verktøymaskiner, industri og verkstedstekniske anleggsmiddler

•Skadetaksering

•Tilstandsrapporter

•Sakkyndig i tekniske tvistesaker og tekniske utredninger
3-4 eller 5 akse fresemaskiner. Horisontale, vertikale maskinerings-

sentere

Konvensjonelle, syklusstyrte, CNC. Vertikale, horisontale dreie/frese sentere.

Flerspindelautomater

Plan- og profilsliping,

rundsliping. Vertikalt eller horisontalt. Slipesentere.

Tråd- og senke erodering. 3D metall printing, additiv maskinering

Pallettisering, nullpunkt referansesystem.

Robot systemer, FMS, Pick and Place.